Profil
Sluzby
Referencie
KontaktProfil

Exacta, s.r.o., je nezávislá súkromná audítorská a poradenská spoločnosť, ktorá poskytuje svoje služby nepretržite od roku 1998. Je členom Slovenskej komory audítorov s licenciou č. 192.

Spoločnosť sa sústreďuje na poskytovanie komplexných služieb v oblasti auditu, ekonomického a účtovného poradenstva a s tým súvisiaceho právneho a daňového poradenstva.

Predmetom činnosti spoločnosti je aj :

  • automatizované spracovanie dát a vedenie účtovníctva
  • organizovanie odborných seminárov, konzultácií, kurzov, školení
  • sprostredkovateľská činnosť.  • Samozrejmým pravidlom našej činnosti je dodržiavanie diskrétnosti a zachovávanie mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa u klientov oboznámime. Počas trvania zmluvy sme s klientom v neustálom kontakte, nakoľko prípadne zistené nedostatky alebo sporné otázky vyžadujú priebežné konzultácie s klientom, resp. operatívne odstránenie nedostatkov. Formu konzultácie - osobnú návštevu alebo konzultáciu prostredníctvom telefónu alebo e-mailu - volíme podľa požiadavky klienta.

    PePo