Profil
Sluzby
Referencie
KontaktReferencie

Medzi našich klientov, ktorým v súčasnosti poskytujeme naše služby, resp. sme ich v minulosti poskytovali, patria napr. :


Dopravoprojekt, a.s., Bratislava
Termotechna, a.s., Bratislava
TYREX, s.r.o., Bratislava
KOSMEA 2000, s.r.o., Bratislava
HERMES, a.s., Dubnica nad Váhom
TANEX, s.r.o., Trnava
JAMP Svorada, s.r.o., Dubnica nad Váhom
Stapring, a.s., Nitra
I.D.C. LOLLY, s.r.o., Cífer
DN centrum, a.s., Trnava
DIPS, s.r.o., Trnava
HITECO, s.r.o., Bratislava
Optocon Slovakia, s.r.o., Bratislava
EXSTAVMAT, s.r.o., Bratislava
INFOCAR, a.s., Bratislava
Chirurgické centrum, a.s., Bratislava
DOMOV SLOVAKIA, a.s., Bratislava
ENVIRON, a.s., Bratislava
Slovzdroj plus, a.s., Bratislava
INFRAPROJEKT, s.r.o., Bratislava
IMMO VINO, a.s., Trnava
Rada pre reklamu SR, Bratislava

PePo